tirsdag 11. februar 2014

Planetveien 12Planetveien 12 er en av de mest kjente privatboligene i vår arkitekturhistorie. I dette helt spesielle hjemmet er møblene og rommet en helhet. 

Planetveien 12 ble tegnet som bolig for arkitekt Arne Korsmo og designer/kunsthåndverker Grete Prytz Kittelsen. Bygningen har et minimalistisk formspråk og stram detaljering, og er et godt eksempel på arkitektenes ambisjoner om at teknikk og forenkling skulle skape gode bokvaliteter. Korsmos idé var å skape et laboratorium for arbeid og familieliv.
De fleksible interiørløsningene i Planetveien 12 er særegne. Bygningen har mange elementer som kan flyttes og omdannes, for eksempel senger som kan gjøres om til vegg, veggpaneler i stua som kan vendes 180 grader og bli til sorte tavleflater, og kvadratiske sitteputer som kan stables om til ulike møbler. Arne Korsmo kalte dette interiørkonseptet for «hjemmets mekano».
Arne Korsmo (1900-1968): Førende funksjonalistisk arkitekt i sin samtid. Tegnet blant annet Villa Stenersen 1937-39. Christian Norberg-Schulz (1926-2000): Arkitekturhistoriker og teoretiker. Elev og protesjé av Korsmo. 
Planetveien 12-14: Tre rekkehus tegnet av Arne Korsmo og Christian Norberg-Schulz i 1953-55. Funksjonalistisk og modernistisk stil. Er regnet som ett av Korsmos hovedverker. Arkitektene bodde selv i husene da de var ferdigstilt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar