tirsdag 26. februar 2013

Villa SchreinerVilla Schreiner ligger nesten i ett med terrenget. Dette er arkitekt Sverre Fehns første enebolig, ferdigstilt i 1963, og huset og hagen er fredet.

I dagens arkitektur er det imidlertid mye snakk om design, altså hvordan ting skal se ut. Fokuset er til en viss grad tatt bort fra innhold. Fehn var strengt innholdsorientert. Funksjon var et nøkkelord.
Man kan se inspirasjonen fra Japan i bygget ved det glidende skille mellom ute og inne, og fokuset på den nære utsikten peker seg ut. Japanerne har gjerne rullegardiner som de senker så de ikke ser himmelen, men bakken utenfor som er opplyst av himmelen. 
Ute/innesituasjonen er her ivaretatt med trammen som løper rundt hele huset, og er overgangen mellom skogen ute og gulvet inne, understreker den asiatiske påvirkningen. Fehn kalte jo selv dette huset for sin "Hommage au Japon". Huset er et møte mellom Østen og det nordiske gjennom møtene mellom naturen, lyset og materialene. 

Vinduet øverst mot taket som går fra ute og inn i rommet, understreker forholdet mellom ute og inne. Lyset fra dette vinduet gir et magisk og flott innelys i rommet. 
Dette er en effekt vi skal ha i vårt tilbygg av huset :-)

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar